TUR – Sidik kisəsi törəmələrində transuretral rezeksiya

 • Ana səhifə
 • TUR – Sidik kisəsi törəmələrində transuretral rezeksiya

Sidik kisəsi TUR cərrahi əməliyyatı ilk dəfə 1962-ci ildə Jones və Swinney tərəfindən icra edilmişdir. En bloc TUR isə ilk olaraq 1997-ci ildə  Kawada tərəfindən təsvir edilmişdir. Bu prosses rezektoskopa tətbiq olunan süpürmə hərəkətinə bənzər bir hərəkətlə, ancaq bu dəfə geniş əsaslı loop əvəzinə, düz uclu loop, ox şəklində lopp, J-loop, Collins bıçağı və hətta lazer prop ilə icra edilir.

En Bloc TUR-un İcrasI üçün göstərİşlər

 • 1-3 sm ölçülü;
 • Birincili və ya residiv əzələyə invaziyası olmayan;
 • cTa-T1 mərhələli şişin olması

En Bloc TUR İcrasI üçün əks göstərİşlər

 • >3 sm ölçülü şişlər;
 • High grade multifokal şişlər, düz şişlər və günbəzşəkilli şişlər;
 • Əzələyə invaziya edən şişin aşkar edilməsi və ya təsdiqlənməsi;
 • Sidik kisəsinin çoxsaylı lezyonları (>3 şiş);
 • Uretraya, sidik kisəsinin boynuna və prostatik uretraya invaziya edən şişlərin aşkarlanması

Standart TUR-un sxematİk təsvİrİ

Ölçüsü <3 sm olan törəmələrdə en bloc Tur-un sxematİk təsvİrİ

En Bloc TUR-un Standart TUR-dan  üstünlüklərİ

 • žPatoloqların cərrahi kənar vəziyyətini daha yaxşı qiymətləndirilməsinə imkan verən histopatoloji nümunələr;
 • žDaha çox nəzarət edilən rezeksiya sidik kisəsi perforasiyası kimi mənfi hadisələrin riskini azalda bilər.
 • žŞiş parçalanmasının azalması, daha az “üzən şiş” hüceyrəsinə səbəb olur, bu da residiv riskini azaldır.
 • žEN blok TUR daha yaxşı hemostazı və bu səbəblə fəsadların qarşısını almaq üçün vacib olan yaxşı bir görmə təmin edir.

Nətİcə

 • žEN blok TUR sidik kisəsi xərçənginin müalicəsində standart TUR-dan fərqli olaraq onkoloji prinsiplərə uyğun olan ümidverici bir metoddur.
 • žEN blok TUR əsas etibarilə TUR üçün eyni avadanlıqlardan  istifadə olunmaqla həyata keçirilə biləcəyi üçün üstünlüyü təsdiqləndikdən sonra qlobal miqyasda heçbir problem olmadan ümumiləşdirilə bilər.
 • žDigər tərəfdən, şişin ölçüsü EN blok TUR-un əsas məhdudiyyətidir.
 • žŞişin ölçüsündən asılı olmayaraq hər zaman onkoloji prinsipləri dəstəkləməyə çalışmalıyıq.
 • žDəyişdirilmiş bir EN blok TUR yanaşmasının daha böyük ölçülü sidik kisəsi şişləri zamanı istifadəsinin mümkünlüyü araşdırılmalıdır.
 • žYalnız belə düşüncə ilə əzələ qişasına invaziya etməyən sidik kisəsi xərçənginin onkoloji nəticələrini optimallaşdırmaq olar.
Daha çox
Bizimlə əlaqə saxlayın, gözəlliyə doğru addım atın!

Zəng et, konsultasiyaya yazıl!